Takip Edin

Yayın İlkeleri

 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaz.
 • Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmez.
 • Yayınlar toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaz.
 • Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesine katkı sağlar.
 • İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaz ve aşağılanmaz.
 • Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmaması.
 • Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmemesi
 • Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunması.
 •  Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak  yayın yapılmaması.
 • Özel hayatın gizliliğine saygılı olunması,
 • Kamusal bir görev olan haberciliği, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
 • Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi.
 • Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek yönlü, taraf tutan yayın yapılmaması; seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasaklarıyla ilgili ilkelere aykırı davranılmaması.
 • Yayınlarda, eser ve bağlantılı hak sahiplerini 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanınan hakların ihlal edilmemesi.
 • Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayırımcılığın teşvik edilmemesi.
 • Suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinin yansıtılmaması.
 • Kitleleri ilgilendiren olaylarda ya da yerel asayiş olaylarında kişilerin mahremiyetine ve kişisel bilgilerin gizliliğine dikkat eder. Bir haberde taraf olmak yerine yorumdan uzak bir şekilde saf bilgiyi ulaştırmayı amaçlar.
 • Bu kapsamda hak ihlalleri ve telif hakları konusunda sorumluluğu ‘Uyar kaldır’ sistemine dayalı olan bu site 5651 sayılı yasada açıkça belirtildiği üzere ‘Yer sağlayıcı’ konumundadır ve herhangi bir denetim sorumluluğu yoktur.
 • İhlale uğradığını düşünen hak sahiplerinin info@muglahaber.com adresi üzerinden taleplerini kaynak belirterek iletmeleri gerekir.
 • Söz konusu talep site yönetimine ulaştığı anda ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Web sitemiz ve buna bağlı sosyal medya hesaplarımız iş değişikliği sebebiyle satılıktır. İletişim için lütfen info@muglahaber.com mail adresinden irtibata geçiniz.