Takip Edin

GÜNDEM

Vatandaşlardan Düşük Voltaj Tepkisi

Yayınlanma tarihi

-

Ortaca’nın Güzelyurt Mahallesinde bir yıldır voltaj düşüklüğü sorunu yaşadıklarını ileri süren vatandaşlar yetkililerden yardım talep etti.

Softalar sokaktaki trafodan yerleşim yerlerine aktarılan elektriğin voltajının düşük olduğunu öne süren Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında ısınma güçlüğü çektiklerini kaydetti.
Vatandaşlar, mahalledeki iki sokakta voltaj düşüklüğü sorunu olduğunu elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdiklerini dile getirdi.

Sokağa gelen enerjinin düşük olması sebebiyle evindeki çok sayıda elektronik eşyanın kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Turhan Girgin; “Bir sene önce kuruma dilekçe ile başvurduk. Bize bütçemiz yok. 2018 yılının sonuna kadar yapacağız dediler. Ama 2019’a girdik elektrik yok. Jeneratörler ile hayvanlarımıza bakıyoruz, evimizde oturuyoruz. Mağduruz. Evimizde birçok elektronik aletimiz yandı. Bilgisayar, televizyon, çamaşır makinesi çalıştıramıyoruz. Dinamolarımız çalışmıyor. Elektrik yok burada.” diye konuştu.

Hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Girgin; “İneklerimizi dinamo ile sulamamız gerekiyor. Dinamo çalıştırmak zorundayız, çalışmıyor. Soğutma çalışmıyor, sütlerimiz bozuluyor. Bu konuda mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Elektrik hizmetinden yararlanamıyorum ama 3 ayrı abonem var fatura geliyor, onu ödüyorum. Mecburen jeneratör kullanıyoruz o ayrı masraf. Elektrik sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Cihazlarımız çalışsın istiyoruz” dedi.

Yaşanan durumdan dolayı mağdur olduklarını ifade eden Sadike Girgin ise şunları söyledi; “Bulaşık makinem yandı, tamir ettirdik ama tekrar bozulacak diye çalıştıramıyorum. Evin içinde bir lambayı yakmadan önce başka açık lamba varsa onu kapatıyoruz. Bir gün gece ikide gürültü sesi ile uyandık. Bulaşık makinesinin alev aldığını gördük. Can ve mal güvenliğimiz tehlikede.”
Elektrik dağıtım şirketinden edinilen bilgide söz konusu projenin 2019 yatırımları arasında yer aldığı belirtildi.

Devamını oku
Yorum Yaz

Bir Cevap Yazın

GÜNDEM

90’lı Yılların Efsane Sanatçısı Ege, Bodrum’da Yeni Kitabını Tanıttı

Yayınlanma tarihi

-

90’lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Ege, “Asil Dede’nin Düğünü” adlı ikinci kitabının tanıtımını Bodrum’da yaptı.

Uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan ünlü sanatçı Ege, Bodrum’da bir otelde düzenlenen etkinlikte kitabını sanatseverlerle buluşturdu. Kitap gelirlerini Sağlık Vakfı’na bağışlayan ünlü sanatçı 3’üncü kitabı için ise çalışmalara başladığı müjdesini verdi. 1995 yılında müzik hayatına başlayan ve 9 albüm 5 single çıkaran Ege, ilk kitabı “İsyan”ı ise 2017 yılında okuyucularla buluşturmuştu.

Tanıtım öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Ege, Bodrum engelliler sağlık vakfına kitap gelirlerini bağışladığını ifade ederek, “Kitabın özeti iyilikte ve güzellikte birleşmek. Çünkü Anadolu’da kadim topraklarda yaşıyoruz. Kitabın gelirlerini engelliler vakfına bağışladığım için çok mutluyum. Üçüncü kitabımı da hazırlamaya başlıyorum” dedi.

Yoğun bir sahne temposu olduğunu sözlerine ekleyen Ege, “Harika ve yoğun geçiyor. Bodrum’da devam eden konserlerimiz var. Bu yaz beste yaparak ve konser vererek geçecek” şeklinde konuştu.
Ege’nin 2’nci kitabı olan “Asil Dede’nin Düğünü” adlı kitabında dünyadaki tüm canlılarla konuşan ve onların dilinden anlayan Asil Dede’nin hikayesi anlatılıyor.

Devamını oku

GÜNDEM

Halk Toplantısında Datça’nın Tüm Sorunları Masaya Yatırıldı

Yayınlanma tarihi

-

Datça ilçesinde, Kaymakam Mesut Çoban ve ilçe protokolünün katılımıyla yapılan geniş katılımlı halk toplantısında Datça’nın tüm sorunları masaya yatırıldı.

Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da Kum­luk Pla­jın­da bu­lu­nan Serap Çay Bah­çe­sin­de ger­çek­le­şen halk top­lan­tı­sı­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu, Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan , sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri, esnaf ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

Toplantıda konuşan Belediye Baş­kanı Gür­sel Uçar, “Kendi bün­ye­miz­de ve­te­ri­ner ih­ti­ya­cı­mız yok. Çünkü Be­le­di­ye­mi­zin an­laş­ma­lı bir ve­te­ri­ner he­ki­mi var, oda ve­te­ri­ner Hakkı Ka­fa­lı. Sokak hay­van­la­rı­nın te­da­vi ve kı­sır­laş­tır­ma­sı­nı ta­ma­men üc­ret­siz ya­pı­yo­ruz. Bu­nun­la ala­ka­lı Be­le­di­ye­miz her zaman ya­nı­nız­da” dedi.

İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ise, kı­yı­la­rın ki­ra­lan­ma­sı ile il­gi­li şi­ka­yet­ler üze­ri­ne yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Şunu söy­le­me­li­yim ki, kı­yı­la­rı ya önün­de iş­let­me­si olan esnaf ki­ra­la­ya­cak ya da hiç kimse ki­ra­la­ma­ya­cak. MUÇEV, bir baş­ka­sı­na ki­ra­ya ver­me­yecek. Bu sa­hi­li ki­ra­la­mak, dük­kan ki­ra­la­ma­ya ben­ze­mez. Es­na­fa söy­lü­yo­rum, kim­se­nin gi­ri­şi­ne çı­kı­şı­na, gü­neş­len­me­si­ne, otur­ma­sı­na ka­rı­şa­maz­sı­nız. Ancak varsa şez­lon­gu­nuz, varsa şem­si­ye­niz, ver­diy­se­niz çayın pa­ra­sı­na ka­rı­şa­bi­lir­si­niz” dedi.

Hak­sız işgale, yap­tı­rım uy­gu­la­na­cak
Datça’da, MUÇEV ile belli bir söz­le­şe­me­ye da­ya­lı ola­rak ya­pı­lan ki­ra­la­ma­la­rın dı­şın­da işgal al­tın­da olan yer­le­rin de bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Çoban, “Bun­la­rı teker teker tes­pit edi­yo­ruz. Ecri mi­sil­li­ni uy­gu­la­ya­ca­ğız. Varsa ce­za­sı, ce­za­sı­nı ya­za­ca­ğız. Çünkü bu so­run­lar­la ben mu­ha­tap olu­yor­sam, kimse ku­su­ra bak­ma­sın, ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız. Hakkı ol­ma­yan yeri işgal edene, ge­rek­li yap­tı­rı­mı uy­gu­la­ya­ca­ğız. MUÇEV ile il­gi­li söz­le­şe­me­ye da­ya­lı ki­ra­la­ma­nın haklı ya da hak­sız ol­du­ğu­nu bu­ra­da tar­tış­mı­yo­ruz. Bu söz­leş­me iptal edi­le­ne kadar ge­çer­li­dir. Ancak şunu bir kez daha söy­lü­yo­rum ve ga­ran­ti­si­ni ve­ri­yo­rum. Esnaf ki­ra­lar­sa ki­ra­la­ya­cak, ki­ra­la­ya­cak­sa ki­ra­la­ya­cak” diye ko­nuş­tu.
Top­lan­tı soru cevap şek­lin­de yak­la­şık dört saat devam etti.

Devamını oku

GÜNDEM

Lübnanlı Matematik Dahileri Marmaris’te

Yayınlanma tarihi

-

Lübnanlı, ‘matematik dahisi’ olarak tanımlanan çocuk öğrenciler, kendileri için düzenlenen eğitim seminerine katılmak için Marmaris’e geldi.

Lübnanlı, ‘matematik dahisi’ olarak tanımlanan çocuk öğrenciler, kendileri için düzenlenen eğitim seminerine katılmak için Marmaris’e geldi. Bir seyahat acentesinin organizasyonuyla 5 gün sürecek seminer için ilçede bulunan Lübnanlı öğrenci grubundaki 7 çocuk, eğitmenleri ile birlikte Marmaris Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette eğitmenler, öğrencilerin başarısı hakkında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a bilgi verdi. Dahi çocuklar matematik alanındaki becerilerini uygulamalı olarak gösterdi. Başkan Oktay, misafir çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Devamını oku

POPÜLER