Takip Edin

GÜNDEM

Karataş, Muğla’da Şoför Esnafının Sıkıntılarını Dile Getirdi

Yayınlanma tarihi

-

Muğla S.S. 54 Nolu Taş. Kooperatif Başkanı Ümit Karataş, şoför esnafının sıkıntılarını dile getirdi.

2014 Mart ayından beri 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ücretsiz taşıdıklarını aktaran Karataş, “Buna karşılık aylık 1000 TL tutar hesaplandı ancak binişler kat be kat daha fazla oluyor” dedi. Yetkililerden şoför esnafının sesine kulak vermelerini isteyen Karataş, çözümün makul ve vicdani bir şekilde yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

Sosyal devletin gereği olarak devletin yaşlılarımıza , engellilerimize ve Şehit yakınları ile Gazilerimize kolaylık sağlaması gayet normal ve memnuniyet verici. Yaşlılar da engelliler de bizim vatandaşımız. Ama devletin bizi de düşünmesi gerekiyor. Binişleri sınırlaması ya da aylık belli miktar yükleme yapılması konunun çözümü olabilir. Gerekirse binişler günde 2 veya 3 kez ile sınırlandırılmalı. Bu şekilde, suistimaller de azalmış olur. Eğer büyüklerimiz bu şekilde bir çözüm bulursa işin geri kalan kısmında bize düşen fedakarlığı şoför esnafı olarak yapmaya hazırız.

Şoför esnafının sürekli zararına iş yaptığını aktaran Karataş: “Bu zararlar büyüye büyüye bizi bir çıkmaza sürükleyecek. Maliyetlerimiz zaten yüksek, vergilerimizi ödeyemez hale geldik. Kahvehane esnafı bedava çay veriyor mu? Fırıncılar bedava ekmek veriyor mu? Lokantalar bedava yemek veriyor mu? Bu nedenle, bizim yaptığımız hizmetin de karşılığı verilmeli. Devletimiz bunu değerlendirmeli ve konu bir an önce çözüme kavuşturulmalı. Bunları söylerken 65 yaş üstü ve engelli vatandaşımızı rencide etmek amacında değiliz. Fakat şoför arkadaşlarımız vatandaşımızla karşı karşıya geliyor. İstemediğimiz tartışmalar oluyor.Şoför esnafı için bu konu gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

Karataş yaptığı açıklamada, “Muğla, 12893 km2’lik alan genişliğine sahip olan ve 2016 nüfus sayımlarına göre 980.000 civarında yerel nüfusu barındıran yıllık yaklaşık 3.500.000 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir ilimizdir. %67’si orman olan ve engebeli ve dağlık bir arazi yapısına sahip olan bu il, 06/12/2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehire dönüşmüştür. Bu nedenle ildeki taşımacılık hizmetlerini, Büyükşehir olmadan önceki sistem ve Büyükşehir olduktan sonraki sistem başlıkları altında iki kısımda incelemek gerekmektedir.

Büyükşehir olmadan önce;

Muğla ilinde taşımacılık hizmetleri, il ve ilçe belediyeleri ile yerli esnafın ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na uygun olarak oluşturulan taşıma kooperatifleri tarafından yürütülmekteydi.

Belediyeler kendi mücavir alanları içerisinde, şehir içi tipi belediye otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yaparken ilçeler arası ve beldelerden ilçe merkezlerine olan taşımacılık ise kooperatifler tarafından yapılıyordu.

Hizmet faaliyetlerini belirleyen ve denetleyen İl Trafik Komisyonu, Valilik temsilcisinin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ( Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi, Trafik, Jandarma, Karayolları ve Milli Eğitim müdürlüğü temsilcileri, Belediye temsilcisi, Şoförler Kamyoncular ve Otomobilciler Odası temsilcisi vs.) eşit temsilcileri ile oluşturulmaktaydı.

​Kooperatifler, kurumsal olarak Ticaret Bakanlığına bağlı olmakla birlikte, sektörün yapısı gereği (ulaşım )çalışma düzeni olarak da Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanlığına bağlı idi. Dolayısı ile bakanlığın kanunlar ile düzenlediği bir takım standart ve prosedürlere uygun çalışmakta idi.

​İlimizin coğrafi konumu ve turizm bölgesi olması nedeni ile ilçeler arası taşımacılık hizmetlerini yürüten kooperatifler, dönemin değişen, gelişen ihtiyaçlarına ve müşteri taleplerine göre gerek araç standartları, gerek hizmet kalitesi açısından öngörülen standartların da üzerinde olacak şekilde kendilerini yenileyebiliyorlardı.

Büyükşehir olduktan sonra;

Bilindiği üzere ilimiz, 06/12/2012 tarih ve 6360 sayılı kanun ile Büyükşehire dönüştürüldü. Bu değişim taşımacılık sektörüne ve sistemine beraberinde bir takım yükümlülükler ile sorunları getirdi.

Örneğin, 12893 km2 gibi devasa bir alan genişliğine sahip olan ve aslında %67’si ormanlarla kaplı olan bu ilin tamamı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanununda belirtildiği gibi şehir içi olarak değerlendiği için;

– Bütün taşımacılık faaliyetleri, ilin coğrafi yapısı ve ulaşım ihtiyacına uygun olmamasına rağmen şehir içi tipi taşımacılık sistemine dönüştürüldü.

– Tamamına yakını şehirler arası bölünmüş karayolları üzerinden sağlanan bu hizmetler mevzuatın gereği olarak şehir içi tipi taşımacılık için tasarlanmış ayakta yolcu taşınan, bagaj taşıma bölümleri bulunmayan, konforsuz ve karayollarında yapılan taşımacılık için gerekli olan güvenlik donanımlarının bazılarından yoksun midibüs, minibüs ve otobüslerle yapılmaya başlandı.

– İlimizin turizm bölgesi olması ve coğrafi büyüklüğü göz önüne alındığında ulaşım ihtiyacının bagajlı taşımacılığa uygun, ayakta yolcu taşınmayan konforlu araçlar ile yapılması gerekir iken kullanılan araçların ve taşımacılık sisteminin bagaj taşımaya müsait olmayan belediye tipi şehiriçi araçları ile yapılması hem hizmeti sunanlar hem de hizmetten faydalananlar için kaosa neden oldu.

– Gene aynı kanunun gereği olduğu üzere ( 5378 sayılı kanunun geçici 3. Maddesi şehir içlerinde zorunlu kıldığı için ) taşımacı esnafı açısından yüksek ekonomik bedeller karşılığı engelli erişimine uygun araç tedariki sağlandı.

– Aslında çoğunluğu 100 lerce km’yi bulan ( ilin en uzak iki noktası arasındaki mesafe 400 km civarıdır ) ve iller arası karayolları kullanılarak yapılan taşıma hatlarında bir de 4736 sayılı kanunun gereği olarak şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanma hakkı bulunan 65 yaş ve üzeri TC vatandaşları, ormancılar, zabıta memurları, gazeteciler, milli sporcular, emniyet mensupları, postacılar, % 40 engel oranına sahip olanlar ile refakatçileri, gaziler, gazi ve şehit yakınları vs. TC vatandaşları ücretsiz yararlanmaya başladı. 1400 km lik kıyı şeridi uzunluğu bulunan ve çok önemli bir turizm bölgesi olan ilimizde ulaşım hizmetleri ücretsiz bir turistik faaliyetmiş gibi kullanılarak suistimal edilmeye ve kötüye kullanılmaya başlandı. Örneğin , ilimizin güney ucundaki Fethiye ilçesine turistik amaçla gelen birisi, sadece kimlik kartını göstererek kuzey ucundaki ve 250 km’ye yaklaşan uzaklıktaki Bodrum ilçesine seyahatlerinde zaman zaman da guruplar halinde araçlarımızdan ücretsiz faydalanarak seyahat eder hale geldi. Bu durum taşımacılık işi ile geçimini sağlayan, vergisini veren, araç edinme ve işletme maliyetlerini kendi imkanları ile karşılamaya çalışan şoför esnafında çok ciddi sıkıntıya ve gelir kaybına sebep oldu. Her ne kadar ücretsiz taşıma hizmeti için araç sahiplerine aylık 1000 TL gelir desteği ödemesi sağlansa da bu hizmetin aşırı kötüye kullanımından kaynaklanan gelir kaybının destekleme priminin kendisinden kat ve kat fazla olduğu muhakkaktır.

Sonuç olarak;
Ulaşım, temel toplumsal bir ihtiyaç olup içerisinde vatandaş, hizmet sunucusu, devlet, kanun koyucu, belediyeler, denetleyiciler, trafik, jandarma, karayolları vs. gibi pek çok paydaşı barındıran karmaşık bir olgudur.

Bütün ülke genelinde farklı trafik yoğunlukları, farklı karayolları, farklı nüfus popülasyonları, farklı coğrafi ve ekonomik özelliklere sahip bölgelerde uygulanan tek tip ve dayatmacı bir mevzuattan bütün paydaşları memnun etmesini ve sağlıklı sonuç almayı beklemek imkansızdır. Örneğin aynı belediye sınırlarında çalışan ancak ücretsiz yolcu taşıma yükü az olan bir hatta hizmet veren araç için ödenen destekleme primi kısmen cazip olabilirken ücretsiz taşıma yoğunluğu ve maliyeti çok daha fazla bir diğer hatta çalışan araç için ödenen aynı ödenek son derece yetersiz kalmaktadır.

Unutulmamalıdır ki toplu taşımacılık bir kamu hizmeti olmakla birlikte aynı zamanda bir ticari faaliyettir. Hizmet sunucuları sundukları bu hizmetin karşılığında bir ticari kazanç elde ederek geçimlerini sağlar ve vergilerini verirler. Belediyeler gibi taşımacılık hizmetini sübvanse edebilme imkanları yoktur. Uygulanan mevzuatla sadece gerçek anlamda şehir içi taşımacılık hizmeti sağlayan belediye araçlarının bile milyonlarca liralık görev zararı ortadayken ticari bir faaliyet maksadı ile ciddi rakamlarda yatırımlar yaparak hizmet üretmeye çalışan bireysel taşıma esnafının ayakta kalabilmesi, üzerlerine yüklenen kanuni sorumluluklar ve ekonomik gerçekler nedeni ile gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Çözüm Önerileri

– İl genelini akla ve mantığa aykırı bir şekilde şehir içi olarak niteleyen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu, coğrafi, ekonomik ve sosyal yapı göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir. Bu bağlamda şehir içi tanımı yeniden yapılarak söz konusu mevzuata “il içi” tanımının getirilmesi ile bazı şehirlerde ilçeler arası taşımacılık şehir içi olarak değerlendirilmez iken bazılarında şehir içi olarak değerlendirilmesi gibi tutarsız bir uygulamanın ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

– Ücretsiz taşımacılığın suistimal edilmesinin ve keyfi kullanılmasının önlenmesi için gerekli olan makul tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak elektronik biniş kartı kullanımı zorunlu hale getirilmeli ve biniş sayısı bir vatandaşın ortalama zorunlu ulaşım ihtiyacı kadar makul bir biniş sayısı ile sınırlandırılarak kayıt altına alınmak sureti ile denetlenmelidir.

– Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı olup yakınları ise onların bize emanetleridir.Bu uygulama onlar için aynen devam etmelidir.

– Ücretsiz taşımacılıktan maluliyetlik nedeni ile faydalanacakların engel oranı %40 olarak ön görülmüş olup bu oran esasen çok düşük bir orandır. Örneğin ticari faaliyetlerini sürdüren ancak yaşam standartlarını etkileyecek görünür hiçbir engeli olmayan, bir cerrahi operasyon geçirmiş birçok vatandaş bu oranı rahatlıkla alabilmektedir. Makul olan oran, devletin malulen emeklilik oranı olarak kabul ettiği %65’tir. Bununla birlikte %40 ile %65 arası engel oranına sahip olanlar indirimli ulaşım hizmeti hakkından faydalandırılabilir.

– Resmi görevleri nedeni ile ücretsiz ulaşım hizmetlerinden faydalandırılan devlet memurlarının, sadece seyahat gerektiren görevleri sırasında ve görev belgeleri ile binişlerinin sağlanması ve diğer zamanlarda kendi şahsi işleri için toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları engellenmelidir.

– Ücretsiz taşımacılığın hizmet sunucusuna doğurduğu mağduriyetin giderilmesi için, biniş sayısı tespit edilerek makul bir ücretle ve net biniş başı olarak ödeme yapılmalıdır.

– Taşımacılık ticari bir faaliyet olduğu gibi aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Söz konusu hizmetin devamlılığının sağlanabilmesi ve kalite standartlarının yükseltilebilmesi için ÖTV’siz akaryakıt desteği, edinme ve işletim kalemlerinde vergi indirimi, araç yenilemelerinde ve mevzuatlarla getirilen teknik ve donanımsal değişikliklerde uzun vadeli ve düşük faizli finansman desteği gibi teşvikler sağlanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Devamını oku
Yorum Yaz

Bir Cevap Yazın

GÜNDEM

Jandarma Tarafından “180 Yılda 180 Bin Fidan” Etkinliği Düzenlendi

Yayınlanma tarihi

-

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı etkinlikleri kapsamında fidan dikim çalışmaları devam ediyor.

‘180 yılda 180 bin fidan’ sloganı ile başlatılan fidan dikim çalışmalarında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı personeli; Orman İşletme personeli, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile devam etti.

Ortaca Gökbel Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde yüzlerce fidan toprak ile buluştu. Fidan dikimlerinin bundan sonraki haftalarda da diğer ilçelerde devam edeceği açıklandı.

Devamını oku

GÜNDEM

Menteşe’de 5 Bin Fidan Dağıtıldı

Yayınlanma tarihi

-

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Haftası ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Menteşe’de bulunan Sınırsızlık Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte fıstıkçamı, ceviz, lavanta, defne, hünnap ve dut gibi fidanların bulunduğu toplam 5 bin fidan bir saat içinde tükendi. Aynı meydanda açılan ‘Yanan sadece orman değil’ temalı, içinde Zeytinköy yangınından karelerin de bulunduğu fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğü’nün 180’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Orman Haftası içerisinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu bağlamda ilk olarak sabah sayın valimizi ziyaret ettik. Şimdi halkımıza 5 Bin adet fidan dağıtımı yapıyoruz. Bugün yine Düzeyn mevkiinde fidan dikim törenini gerçekleştireceğiz. Hafta boyu etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Orman Haftası boyunca Muğla genelinde toplam 20 bin fidan dağıtılacağı öğrenildi.

Devamını oku

GÜNDEM

Yetki Belgesi Olmayan Emlakçılık Yapamayacak

Yayınlanma tarihi

-

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası tarafından kayıt dışı emlakçılık faaliyetleri ile ilgili basın açıklaması yapılarak Muğla’daki emlakçılar uyarıldı.

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan tarafından yapılan basın açıklamasında, “Emlak Meslek Odası olarak ilk önemli çalışmamız, kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerine bir düzen getirmek olmuştur. Kayıt dışı olarak, yerleşik düzende bir ofis veya iş yerleri bulunmayan, evden, kafeden, sadece telefon ile emlak alım-satım aracılık faaliyetlerinde bulunan, sosyal medya’da emlakçılık yapan, vergi dairesi ve meslek odalarında kayıtları olmayan kişilerin tespiti ve bu kişilerin çalışmalarının, Taşınmaz Ticareti Hakkında çıkan yönetmelik ve ilgili diğer Kanunlara uygun hale getirilmesi için “Emlak Meslek Odası” olarak bir dizi çalışmalar başlattık.

MEDEO, Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası olarak; öncelikle ilçeler bazında da temsilciliklerimiz vasıtasıyla Vergi İdaresi Başkanlığına ve Sanayi Ticaret İl Müdürlüğüne, yukarıdaki şekilde gayri kanuni faaliyetlerini sürdürmekte olan emlakçıların kayıt dışı olmaktan çıkarılarak kayıt altına alınması için resmi yazı yollamış bulunmaktayız” diye ifade edildi.

“Cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz”
Ercan, “Bu türde faaliyetlerini gayri yasal devam etmekte olan kişilerin, çalışma koşullarını en kısa sürede Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında olması gerektiği şekil ve şartlara taşımasını sağlayacağız. Bu bağlamda, sektörümüzün adil bir düzene kavuşmasını, emlak alım-satım hizmeti alacak olan vatandaşlarımızın da güvenilir koşullar altında hizmet almasını hedefliyoruz. Ve Seslenmek istiyoruz; Kayıt dışı olarak emlak alım, satım aracılık faaliyetinde bulunan, Sosyal medyada emlakçılık yapan, vergi dairesine ve meslek odalarına kayıtlı olmayan kişiler; vergi kaydınızı ve meslek odası kaydınızı yaptırınız. En kısa zamanda işinizi ve işletmenizi 05 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti” hakkında çıkan yönetmeliğe ve kanunlara uygun hale getiriniz. Aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sürecin takibi, Muğla bölgesinde Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası, ilçelerde oda temsilcilikleri ve emlak dernekleri tarafından, cezai işlemler ise İlçe Vergi Daireleri ve Muğla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır” diye konuştu.

“Resmi emlakçılarla alışveriş yapın”
Ziya Ercan açıklamanın son bölümünde, “Sosyal medyada ve emlak satış sitelerinde “kayıt dışı” olarak emlak alım satım, kiralama, taşınmaz ticaretine aracılık yapan kişileri öncelikle odamız, temsilciliklerimiz ve derneklerimiz vasıtasıyla takip ediyoruz, tespit ediyoruz ve tespit ettiğimiz ilgilileri ikaz ediyoruz, kayıt altına alınmalarını sağlıyoruz.

Yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere göre; her türlü emlak alım satım, kiralama, taşınmaz ticaretine aracılık yapan kişilerin “vergi kaydının, ilgili meslek odası kaydının” yapılmış olması zorunludur. Söz konusu faaliyetler “yetki belgesi” olan “yerleşik işletmeler, ofisler” tarafından yapılacaktır. Ayrıca; buradan kamuoyuna mesaj vermek istiyoruz; meslek kuruluşu olarak emlak sahiplerini, gayrimenkul alıcılarını, satıcılarını, kiralama yapan kişileri uyarmak istiyoruz. Mağduriyetleri önlemek için resmi emlakçılar ile alış veriş yapınız, birikimlerinizi riske atmayınız” dedi.

Devamını oku

POPÜLER