Takip Edin

GÜNDEM

Karataş, Muğla’da Şoför Esnafının Sıkıntılarını Dile Getirdi

Yayınlanma tarihi

-

Muğla S.S. 54 Nolu Taş. Kooperatif Başkanı Ümit Karataş, şoför esnafının sıkıntılarını dile getirdi.

2014 Mart ayından beri 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ücretsiz taşıdıklarını aktaran Karataş, “Buna karşılık aylık 1000 TL tutar hesaplandı ancak binişler kat be kat daha fazla oluyor” dedi. Yetkililerden şoför esnafının sesine kulak vermelerini isteyen Karataş, çözümün makul ve vicdani bir şekilde yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

Sosyal devletin gereği olarak devletin yaşlılarımıza , engellilerimize ve Şehit yakınları ile Gazilerimize kolaylık sağlaması gayet normal ve memnuniyet verici. Yaşlılar da engelliler de bizim vatandaşımız. Ama devletin bizi de düşünmesi gerekiyor. Binişleri sınırlaması ya da aylık belli miktar yükleme yapılması konunun çözümü olabilir. Gerekirse binişler günde 2 veya 3 kez ile sınırlandırılmalı. Bu şekilde, suistimaller de azalmış olur. Eğer büyüklerimiz bu şekilde bir çözüm bulursa işin geri kalan kısmında bize düşen fedakarlığı şoför esnafı olarak yapmaya hazırız.

Şoför esnafının sürekli zararına iş yaptığını aktaran Karataş: “Bu zararlar büyüye büyüye bizi bir çıkmaza sürükleyecek. Maliyetlerimiz zaten yüksek, vergilerimizi ödeyemez hale geldik. Kahvehane esnafı bedava çay veriyor mu? Fırıncılar bedava ekmek veriyor mu? Lokantalar bedava yemek veriyor mu? Bu nedenle, bizim yaptığımız hizmetin de karşılığı verilmeli. Devletimiz bunu değerlendirmeli ve konu bir an önce çözüme kavuşturulmalı. Bunları söylerken 65 yaş üstü ve engelli vatandaşımızı rencide etmek amacında değiliz. Fakat şoför arkadaşlarımız vatandaşımızla karşı karşıya geliyor. İstemediğimiz tartışmalar oluyor.Şoför esnafı için bu konu gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

Karataş yaptığı açıklamada, “Muğla, 12893 km2’lik alan genişliğine sahip olan ve 2016 nüfus sayımlarına göre 980.000 civarında yerel nüfusu barındıran yıllık yaklaşık 3.500.000 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir ilimizdir. %67’si orman olan ve engebeli ve dağlık bir arazi yapısına sahip olan bu il, 06/12/2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehire dönüşmüştür. Bu nedenle ildeki taşımacılık hizmetlerini, Büyükşehir olmadan önceki sistem ve Büyükşehir olduktan sonraki sistem başlıkları altında iki kısımda incelemek gerekmektedir.

Büyükşehir olmadan önce;

Muğla ilinde taşımacılık hizmetleri, il ve ilçe belediyeleri ile yerli esnafın ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na uygun olarak oluşturulan taşıma kooperatifleri tarafından yürütülmekteydi.

Belediyeler kendi mücavir alanları içerisinde, şehir içi tipi belediye otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yaparken ilçeler arası ve beldelerden ilçe merkezlerine olan taşımacılık ise kooperatifler tarafından yapılıyordu.

Hizmet faaliyetlerini belirleyen ve denetleyen İl Trafik Komisyonu, Valilik temsilcisinin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ( Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi, Trafik, Jandarma, Karayolları ve Milli Eğitim müdürlüğü temsilcileri, Belediye temsilcisi, Şoförler Kamyoncular ve Otomobilciler Odası temsilcisi vs.) eşit temsilcileri ile oluşturulmaktaydı.

​Kooperatifler, kurumsal olarak Ticaret Bakanlığına bağlı olmakla birlikte, sektörün yapısı gereği (ulaşım )çalışma düzeni olarak da Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanlığına bağlı idi. Dolayısı ile bakanlığın kanunlar ile düzenlediği bir takım standart ve prosedürlere uygun çalışmakta idi.

​İlimizin coğrafi konumu ve turizm bölgesi olması nedeni ile ilçeler arası taşımacılık hizmetlerini yürüten kooperatifler, dönemin değişen, gelişen ihtiyaçlarına ve müşteri taleplerine göre gerek araç standartları, gerek hizmet kalitesi açısından öngörülen standartların da üzerinde olacak şekilde kendilerini yenileyebiliyorlardı.

Büyükşehir olduktan sonra;

Bilindiği üzere ilimiz, 06/12/2012 tarih ve 6360 sayılı kanun ile Büyükşehire dönüştürüldü. Bu değişim taşımacılık sektörüne ve sistemine beraberinde bir takım yükümlülükler ile sorunları getirdi.

Örneğin, 12893 km2 gibi devasa bir alan genişliğine sahip olan ve aslında %67’si ormanlarla kaplı olan bu ilin tamamı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanununda belirtildiği gibi şehir içi olarak değerlendiği için;

– Bütün taşımacılık faaliyetleri, ilin coğrafi yapısı ve ulaşım ihtiyacına uygun olmamasına rağmen şehir içi tipi taşımacılık sistemine dönüştürüldü.

– Tamamına yakını şehirler arası bölünmüş karayolları üzerinden sağlanan bu hizmetler mevzuatın gereği olarak şehir içi tipi taşımacılık için tasarlanmış ayakta yolcu taşınan, bagaj taşıma bölümleri bulunmayan, konforsuz ve karayollarında yapılan taşımacılık için gerekli olan güvenlik donanımlarının bazılarından yoksun midibüs, minibüs ve otobüslerle yapılmaya başlandı.

– İlimizin turizm bölgesi olması ve coğrafi büyüklüğü göz önüne alındığında ulaşım ihtiyacının bagajlı taşımacılığa uygun, ayakta yolcu taşınmayan konforlu araçlar ile yapılması gerekir iken kullanılan araçların ve taşımacılık sisteminin bagaj taşımaya müsait olmayan belediye tipi şehiriçi araçları ile yapılması hem hizmeti sunanlar hem de hizmetten faydalananlar için kaosa neden oldu.

– Gene aynı kanunun gereği olduğu üzere ( 5378 sayılı kanunun geçici 3. Maddesi şehir içlerinde zorunlu kıldığı için ) taşımacı esnafı açısından yüksek ekonomik bedeller karşılığı engelli erişimine uygun araç tedariki sağlandı.

– Aslında çoğunluğu 100 lerce km’yi bulan ( ilin en uzak iki noktası arasındaki mesafe 400 km civarıdır ) ve iller arası karayolları kullanılarak yapılan taşıma hatlarında bir de 4736 sayılı kanunun gereği olarak şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanma hakkı bulunan 65 yaş ve üzeri TC vatandaşları, ormancılar, zabıta memurları, gazeteciler, milli sporcular, emniyet mensupları, postacılar, % 40 engel oranına sahip olanlar ile refakatçileri, gaziler, gazi ve şehit yakınları vs. TC vatandaşları ücretsiz yararlanmaya başladı. 1400 km lik kıyı şeridi uzunluğu bulunan ve çok önemli bir turizm bölgesi olan ilimizde ulaşım hizmetleri ücretsiz bir turistik faaliyetmiş gibi kullanılarak suistimal edilmeye ve kötüye kullanılmaya başlandı. Örneğin , ilimizin güney ucundaki Fethiye ilçesine turistik amaçla gelen birisi, sadece kimlik kartını göstererek kuzey ucundaki ve 250 km’ye yaklaşan uzaklıktaki Bodrum ilçesine seyahatlerinde zaman zaman da guruplar halinde araçlarımızdan ücretsiz faydalanarak seyahat eder hale geldi. Bu durum taşımacılık işi ile geçimini sağlayan, vergisini veren, araç edinme ve işletme maliyetlerini kendi imkanları ile karşılamaya çalışan şoför esnafında çok ciddi sıkıntıya ve gelir kaybına sebep oldu. Her ne kadar ücretsiz taşıma hizmeti için araç sahiplerine aylık 1000 TL gelir desteği ödemesi sağlansa da bu hizmetin aşırı kötüye kullanımından kaynaklanan gelir kaybının destekleme priminin kendisinden kat ve kat fazla olduğu muhakkaktır.

Sonuç olarak;
Ulaşım, temel toplumsal bir ihtiyaç olup içerisinde vatandaş, hizmet sunucusu, devlet, kanun koyucu, belediyeler, denetleyiciler, trafik, jandarma, karayolları vs. gibi pek çok paydaşı barındıran karmaşık bir olgudur.

Bütün ülke genelinde farklı trafik yoğunlukları, farklı karayolları, farklı nüfus popülasyonları, farklı coğrafi ve ekonomik özelliklere sahip bölgelerde uygulanan tek tip ve dayatmacı bir mevzuattan bütün paydaşları memnun etmesini ve sağlıklı sonuç almayı beklemek imkansızdır. Örneğin aynı belediye sınırlarında çalışan ancak ücretsiz yolcu taşıma yükü az olan bir hatta hizmet veren araç için ödenen destekleme primi kısmen cazip olabilirken ücretsiz taşıma yoğunluğu ve maliyeti çok daha fazla bir diğer hatta çalışan araç için ödenen aynı ödenek son derece yetersiz kalmaktadır.

Unutulmamalıdır ki toplu taşımacılık bir kamu hizmeti olmakla birlikte aynı zamanda bir ticari faaliyettir. Hizmet sunucuları sundukları bu hizmetin karşılığında bir ticari kazanç elde ederek geçimlerini sağlar ve vergilerini verirler. Belediyeler gibi taşımacılık hizmetini sübvanse edebilme imkanları yoktur. Uygulanan mevzuatla sadece gerçek anlamda şehir içi taşımacılık hizmeti sağlayan belediye araçlarının bile milyonlarca liralık görev zararı ortadayken ticari bir faaliyet maksadı ile ciddi rakamlarda yatırımlar yaparak hizmet üretmeye çalışan bireysel taşıma esnafının ayakta kalabilmesi, üzerlerine yüklenen kanuni sorumluluklar ve ekonomik gerçekler nedeni ile gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Çözüm Önerileri

– İl genelini akla ve mantığa aykırı bir şekilde şehir içi olarak niteleyen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu, coğrafi, ekonomik ve sosyal yapı göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir. Bu bağlamda şehir içi tanımı yeniden yapılarak söz konusu mevzuata “il içi” tanımının getirilmesi ile bazı şehirlerde ilçeler arası taşımacılık şehir içi olarak değerlendirilmez iken bazılarında şehir içi olarak değerlendirilmesi gibi tutarsız bir uygulamanın ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

– Ücretsiz taşımacılığın suistimal edilmesinin ve keyfi kullanılmasının önlenmesi için gerekli olan makul tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak elektronik biniş kartı kullanımı zorunlu hale getirilmeli ve biniş sayısı bir vatandaşın ortalama zorunlu ulaşım ihtiyacı kadar makul bir biniş sayısı ile sınırlandırılarak kayıt altına alınmak sureti ile denetlenmelidir.

– Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı olup yakınları ise onların bize emanetleridir.Bu uygulama onlar için aynen devam etmelidir.

– Ücretsiz taşımacılıktan maluliyetlik nedeni ile faydalanacakların engel oranı %40 olarak ön görülmüş olup bu oran esasen çok düşük bir orandır. Örneğin ticari faaliyetlerini sürdüren ancak yaşam standartlarını etkileyecek görünür hiçbir engeli olmayan, bir cerrahi operasyon geçirmiş birçok vatandaş bu oranı rahatlıkla alabilmektedir. Makul olan oran, devletin malulen emeklilik oranı olarak kabul ettiği %65’tir. Bununla birlikte %40 ile %65 arası engel oranına sahip olanlar indirimli ulaşım hizmeti hakkından faydalandırılabilir.

– Resmi görevleri nedeni ile ücretsiz ulaşım hizmetlerinden faydalandırılan devlet memurlarının, sadece seyahat gerektiren görevleri sırasında ve görev belgeleri ile binişlerinin sağlanması ve diğer zamanlarda kendi şahsi işleri için toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları engellenmelidir.

– Ücretsiz taşımacılığın hizmet sunucusuna doğurduğu mağduriyetin giderilmesi için, biniş sayısı tespit edilerek makul bir ücretle ve net biniş başı olarak ödeme yapılmalıdır.

– Taşımacılık ticari bir faaliyet olduğu gibi aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Söz konusu hizmetin devamlılığının sağlanabilmesi ve kalite standartlarının yükseltilebilmesi için ÖTV’siz akaryakıt desteği, edinme ve işletim kalemlerinde vergi indirimi, araç yenilemelerinde ve mevzuatlarla getirilen teknik ve donanımsal değişikliklerde uzun vadeli ve düşük faizli finansman desteği gibi teşvikler sağlanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Devamını oku
Yorum Yaz

Bir Cevap Yazın

GÜNDEM

Mutlu Ayhan MTO Başkanı Seçildi

Yayınlanma tarihi

-

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda yapılan başkanlık oylamasında, tüm üyelerin oylarını alan Mutlu Ayhan MTO Başkanı seçildi.

Marmaris Ticaret Odası Eski Başkan’ı Mehmet Baysal’ın, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler sebebiyle istifa etmesinin ardından, yerine yönetmelik gereği en yaşlı başkan yardımcısı sıfatıyla Mutlu Ayhan Başkanlık görevini üstlendi. Geçtiğimiz Kasım ayında ek madde ile yönetmelikte değişiklik yapılarak “seçimi kazanamayan Oda Başkanı’na görevine dönme hakkı” tanınmıştı. Resmi seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Mehmet Baysal’ın göreve geri dönmeme kararı almasının ardından, Oda Yönetim Kurulu üyeleri arasında bugün yapılan seçim sonucunda Başkanlık görevini yürüten Mutlu Ayhan kalan 3 yıl süre için Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Başkan Ayhan, seçim sonucu tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Bugüne kadar Odamıza katkısı bulunan tüm eski Oda Başkanları ve Meclis Başkanlarımıza, Meclis, Meslek Komitesi ve Oda personelimize, tüm üyelerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu üyelerimizin güvenini boşa çıkarmamak ve Odamızı bölgemizin en başarılı Odası haline getirmek için, daha önceden olduğu gibi hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz. Marmaris Ticaret Odası, her zaman olduğu gibi bugünden sonra da turizmde ve ticarette bölgemize yaptığı katkıları sürdürmek için, daha önceden hayata geçirdiği projelere yenilerini ekleyerek var gücüyle çalışmaya devam edecek. Sezonun başlamasıyla birlikte Marmaris’in turizm sezonundan en verimli şekilde yararlanması ve tüm üyelerimizin bu sezonu başarılı ve kazançlı bir şekilde geçirmesi için Yönetim Kurulu olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Millî Mücadelemizin 100. Yılını kutladığımız bu dönemde, Ulu Önder Atatürk’ün ilkelerini şiar edinerek, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin gelişmesi için üstümüze düşen her türlü vazifeye hazırız. Odamızın daha istikrarlı ve başarılı bir ivme kazanmasına katkı sağlamaya, dünya standartlarında bir hizmet kalitesi oluşturmaya devam edeceğiz. Ben ve Yönetim Kurulu üyelerimiz; Marmaris’imizin markalaşması ve turizminin gelişmesi adına azimle çalışarak, turizmin gözbebeği ilçemizin daha başarılı bir seviyeye gelmesi için yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Hizmet kalitemiz ve misyonumuz gereği, Oda üyelerimize olan sorumluluklarımızı her zaman ön planda tutacağız. İlkemiz; Marmaris Ticaret Odası olarak iş birliği ve bütünlük içinde ülkemiz ve Marmaris için hizmet etmektir. Bu bağlamda beni bu göreve layık gören Yönetim Kurulu Üyelerimize, Meclis Başkanımız ve Meclis üyelerimize kıymetli destekleri için tekrar teşekkür ederim” dedi.

Boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Ömer Erden seçildi. Erden görevini, Başkan Yardımcısı Özgür Dervis ile birlikte yürütecek. Yönetim Kurulu’nda yer alan diğer isimler şöyle; Enis Bilgiç, Görkem İnal, İbrahim Tekin, Mustafa Kodaman, Onur Tokmak, Özgecan Çetinkaya.

Devamını oku

GÜNDEM

Komutanlardan Başkan Aras’a Ziyaret

Yayınlanma tarihi

-

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019 kapsamında Bodrum ve Yalıkavak Limanı’na demir atan TCG Turgutreis, TCG Kalkan, TCG Bora, TCG Kuşadası ve TCG Karşıyaka gemi komutanları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

Öğlen saatlerinde ziyarete gelen TCG Turgutreis Komutanı Deniz Yarbay Burak Akgül, TCG Kalkan Komutanı Deniz Yarbay Akın Arıdıcı, TCG Bora Komutanı Deniz Binbaşı Kadir Umut Tercan, TCG Kuşadası Komutanı Deniz Yüzbaşı Erdinç Bayram İyidoğan ve TCG Karşıyaka Komutanı Deniz Yüzbaşı Anıl Demirağ’ı Başkan Aras makamında ağırladı.

Aras, başarılı bir tatbikat sonrası Bodrum Limanlarına yanaşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 5 gemi komutanı ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda, Denizkurdu-2019 tatbikatı anısına yaptırılan hatıra pulu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a takdim edildi.

Bodrum Limanı’na demir atan TCG Turgutreis, TCG Kalkan, TCG Bora ile Yalıkavak Limanında demirli TCG Kuşadası ve TCG Karşıyaka gemileri 23 Mayıs gününe kadar, 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatlerinde halkın ziyaretine açık olacak.

Devamını oku

GÜNDEM

Muğla’da Kamyon ve Çekici Şoförlerine Trafik Eğitimi

Yayınlanma tarihi

-

Menteşe ilçesi Çırpı Mahallesinde özel bir madencilik şirketinde görevli kamyon ve çekici şoförlerine Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından eğitim verildi.

Emniyet kemeri kullanmanın önemi, hız kurallarına uyulması, azami yüklü ağırlık miktarının aşılmaması, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanılmaması, araçların ışık donanımı, yük üzerine branda çekilmesi ve öncelik yayanın, öncelik hayatın projesi kapsamında 20 şoför trafik eğitimi aldı.

Devamını oku

POPÜLER